Захист прав в Європейському суді

Як  звернутися за захистом своїх прав до Європейського суду з прав людини

          По-перше, повинні існувати  умови, за наявності яких Ваша заява може бути розглянута Європейським судом з прав людини:

 1. Ви особисто є жертвою порушення  Україною або однією з інших  держав, що є сторонами Конвенції основоположних прав і свобод людини 1950 р. (далі – Конвенція)  прав чи свобод, які захищаються  Конвенцією та протоколами до неї. При цьому пам’ятайте, що Суд не розглядає заяви, спрямовані проти приватних осіб чи  недержавних інституцій.

2.Ваша справа  пройшла розгляд у всіх національних  судових інстанціях, тобто вичерпані всі засоби судового захисту в Україні. Однак, є виняток з цього правила – Ви можете звернутися, не використовуючи усі судові засоби захисту, якщо такі засоби є неефективними, але Вам потрібно буде  вказати в заяві, в чому проявляється ця неефективність.

3.Право, що порушено, має бути закріплене Конвенцією. Проте, як показує практика, Ви можете звернутися до Суду із захистом і тих прав чи свобод, які прямо не передбачені Конвенцією, але тоді треба буде зробити посилання на те право чи свободу Конвенції, з якими тісно пов’язане те, яке було порушено і належно обґрунтувати такий зв'язок.

 4. Ви можете подати заяву протягом шести місяців після ухвалення остаточного рішення судом або органом влади, до компетенції якого віднесено визначення питання, що є предметом Вашого звернення до Суду. Цей строк відраховується з моменту Вашого ознайомлення або ознайомлення Вашого адвоката з остаточним судовим рішенням.  Він припиняється в момент отримання Судом першого листа від Вас.

Яким  способом подати заяву?

Заяву можете надіслати поштою, оскільки Суд приймає лише заяви, які надійшли таким шляхом. При цьому можна використовувати задля відправки і електронну пошту, і факс, але тоді треба продублювати відправку листа  звичайною поштою. Відповідно, інші засоби зв’язку для подачі заяви не застосовуйте.

Якою мовою звертатися ?

Тут у Вас є дві можливості:

1)    Звернутися однією з офіційних  мов Суду, а саме: англійською або французькою;

2)    Звернутися офіційною мовою однієї з держав, що ратифікували Конвенції, але  використання цієї мови є можливим на початковій стадії розгляду заяви  в той час, як за загальним правилом,  подальші зауваження Ви повинні будете надсилати однією з офіційних мов Суду.

 

Яким повинен бути зміст заяви?

Регламент  Суду у положеннях правила 47 вказують, що в заяві необхідно:

а) навести стислий виклад фактів, щодо яких особа скаржиться, та суть скарги;

б) вказати права, гарантовані Конвенцією або протоколами до неї, які, на Вашу думку, були порушені;

в) назвати національні засоби юридичного захисту, якими Ви скористалися;

г) навести перелік рішень судів (або інших державних органів) у справі, із зазначенням дати кожного рішення та органу, який його виніс, а також коротку інформацію про зміст цього рішення.

Візьміть до уваги, що Суд не повертає надіслані йому документи, тому  надсилайте  лише копії документів (рішень та інших).

Заява обов’язково  повинна бути підписана Вами як заявником, або Вашим представником.

Як діяти, коли відкрито справу в Суді ?

Після отримання від Вас першого листа або формуляру заяви Секретаріат Суду надсилає відповідь з повідомленням про відкриття справи.  Після отримання повідомлення Ви маєте своєчасно і сумлінно відповідати на листи Секретаріату Суду. У листі обов’язково  потрібно вказувати номер справи в усіх наступних листах до Суду.

У стислі строки, проте, не пізніше шести місяців з дати направлення першого листа до Секретаріату Суду, Ви повинні  заповнити формуляр заяви і відправити  його до Суду, таким чином повернувши,  у випадку якщо вважаєте, що Ваша заява стосується одного з прав чи свобод, що закріплені Конвенцією або протоколами до неї, і що всі умови прийнятності заяви задоволені.

Пам’ятайте, що будь-яка затримка з відповіддю може розцінюватися як те, що Ви не зацікавлені у продовженні провадження в Суді, і тоді розгляд заяви, відповідно, припиняється.  

Чи можливою є участь представника?

Ви не зобов’язані мати представника на початковій стадії подання заяви. Проте,  за загальним правилом, у  випадку, коли Суд вирішить запропонувати Уряду висловити свою позицію щодо справи, потрібно мати представника (крім особливих випадків), який є практикуючим юристом в одній із держав, що ратифікували Конвенцію  та який  володіє однією з офіційних мов Суду.

Детальніше Ви можете ознайомитися з інформацією на  офіційному сайті  Суду: http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home

 Адвокатське бюро "Герасько і партнери" з радістю надасть Вам допомогу  у вирішенні питань щодо звернення до Європейського суду з прав людини, зокрема,  консультації щодо  визначення прийнятності звернень, підготовки заяв, а також послуги щодо безпосередньої  підготовки документів до цього Суду.

 

 

 

разработано студия Prime