Якщо ви придбали товар неналежної якості?

Якщо Ви придбали товар неналежної якості

 1.По-перше, перевірте, яким є гарантійний строк  товару, який  ви придбали. Адже, беручи до уваги ч.1 ст. 8 Закону України  «Про захист прав споживачів», права, якими наділений споживач у разі придбання товару неналежної якості, існують  саме протягом гарантійного строку товару.

 Ви можете побачити  зазначення гарантійного строку  в документах до товару, зокрема, в гарантійному талоні,  технічному паспорті чи іншому документі, що його замінює з позначкою про дату продажу.

Зверніть увагу: гарантійний строк не повинен бути таким, що закінчився!

Проте, Ви можете звернутися і після спливу гарантійного строку з вимогою  про безоплатне усунення недоліків товару після закінчення гарантійного строку, якщо в товарі було виявлено недоліки (істотні недоліки), допущені з вини виробника. Така вимога може бути пред'явлена протягом установленого строку служби, а якщо такий не встановлено - протягом десяти років.

 

2. Якщо гарантійний строк не сплив ( або ж незалежно від цього у випадку, про який зазначено вище), то Ви  як споживач повинні негайно   звернутися  з вимогами (повернення товару та коштів, заміна на аналогічний товар, безоплатне усунення недоліків, розірвання договору і т.п.)  із  письмовою  заявою – претензією  за своїм вибором  до: продавця за місцем купівлі товару, виробника або підприємства, що задовольняє ці вимоги за місцезнаходженням споживача.  

Як правило, особи звертаються із заявою безпосередньо до адміністрації  закладу, де придбали товар. Така заява пишеться  в довільній формі   на ім’я власника магазину (керівника юридичної особи, фізичної особі-підприємця). Якщо у продавця є готовий бланк заяви, то Ви також можете  скористатися ним ( при цьому будьте обачні і уважно читайте, що написано в бланку).

Раптом, якщо у Вас виникають труднощі зі з’ясуванням, хто є власником і іншими відомостями про заклад, то прямо в магазині Ви можете знайти інформацію про це  в «Куточку споживача».

Задля звернення до закладу з  собою обов’язково візьміть  та пред’явіть працівникам магазину розрахунковий документ та  документ, в якому вказано гарантійний строк.

 3.У змісті  заяви Ви   повинні зазначити: 

1)    причину повернення товару;

2)    недоліки  товару (детально опишіть їх, а ще краще – зробіть фото чи відеозапис  та додайте їх до заяви, а за можливості - принесіть товар з собою);

3)    Ваша вимога до  закладу. 

Ви  маєте  право вимагати  на свій вибір: або пропорційного зменшення ціни;  або безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк; або  відшкодування витрат на усунення недоліків товару;  або  зменшення ціни товару; або усунення недоліків товару, або ж відшкодування Вам витрат на усунення недоліків товару.

Бувають випадки, коли недолік товару є істотним, тобто таким, який робить неможливим чи недопустимим використання товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини виробника (продавця, виконавця), після його усунення проявляється знову з незалежних від споживача причин і при цьому наділений хоча б однією з нижченаведених ознак:

а) він взагалі не може бути усунутий;

б) його усунення потребує понад чотирнадцять календарних днів;

в) він робить товар суттєво іншим, ніж передбачено договором.

За наявності саме такого недоліку Ви маєте право за своїм вибором вимагати від продавця або виробника:

1) розірвання договору та повернення сплаченої за товар грошової суми;

2) вимагати заміни товару на такий же товар або на аналогічний, з числа наявних у продавця (виробника), товар.

 4. Заяву  необхідно оформити у двох примірниках (або ж можна  зробити ксерокопію). Другий примірник заяви-претензії з підписом працівника (посадової особи) магазину і документів та копії інших документів залишайте у себе.

Необхідно, щоб на другому примірнику заяви - претензії  було проставлено відмітку про її отримання продавцем (із зазначенням дати, прізвища і посади особи, яка прийняла претензію, її підписом, печаткою юридичної особи, фізичної особи-підприємця).

 

5. Якщо  продавець ухиляється  від прийняття або реєстрації  заяви – претензії, Ви  можете її відправити  засобами поштового зв’язку на юридичну адресу продавця цінним листом  з описом вкладення.

 

6.Якщо ж безпосереднє звернення до продавця не дало Вам бажаних результатів  (наприклад,  заява взагалі  не була прийнята та/або розглянута, не було надано відповіді на неї чи вона  виявилася негативною, необґрунтованою або ж незаконною,  проведені переговори  в зв’язку зі зверненням до закладу, де придбали товар, не завершилися задоволенням  Ваших вимог), Ви можете звернутися за захистом своїх прав до  таких  органів:

 

А)  До Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів (далі – Інспекція),  територіальні органи  якої є у всіх адміністративно-територіальних одиницях України.

Задля вирішення питання та проведення перевірки закладу, де Ви придбали товар, Ви повинні написати заяву на адресу Інспекції, у якій зазначити такі  відомості: найменування суб’єкта господарювання, адресу здійснення його діяльності, надати копії розрахункового документу (та документу, де зазначено гарантійний  строк, якщо він є у наявності), а також копію звернення до суб’єкта господарювання, де Ви придбали товар (з відміткою про прийняття чи копією квитанції про відправлення).

Пам’ятайте, що звернення  до Інспекції  здійснюється в порядку, що передбачений  Законом  України «Про звернення громадян».  

 

Б) До суду з позовною заявою.

Відповідно до правил підсудності, визначених у ст. 110   Цивільно-процесуального  кодексу України  позови про захист прав споживачів можуть пред'являтися за зареєстрованим місцем проживання чи перебування споживача або за місцем заподіяння шкоди чи виконання договору.

При цьому Ви повинні знати, що відповідно до ст. 681 ЦК України  до вимог у зв'язку з недоліками проданого товару застосовується позовна давність в один рік, яка обчислюється від дня виявлення недоліків у межах строків виявлення недоліків і пред'явлення вимоги у зв'язку з недоліками проданого товару, що зазначені у  ст. 680 Цивільного кодексу, а якщо на товар встановлено гарантійний строк (строк придатності), - від дня виявлення недоліків у межах гарантійного строку (строку придатності).

 Адвокатське бюро "Герасько і партнери" з радістю допоможе Вам в підготовці документів з метою звернення до суб'єкта господарювання, де Ви придбали товар, в органи державної влади і якісно представити Ваші інтереси.

разработано студия Prime